สำนักงานบัญชี.COM » แคชเชียร์เช็ค

Click to rate this post!
[Total: 3319 Average: 5]

แคชเชียร์เช็ค เป็นอีกรูปแบบของเงินสด มีมูลค่าเท่ากับเงินสดสามารถใช้แทนเงินสดได้โดยระบุข้อความให้ชัดเจนว่าสั่งจ่ายให้กับใคร นิยมใช้กันเมื่อผู้สั่งจ่ายต้องการความปลอดภัยในนำเงินจำนวนหนึ่งไปจ่ายชำระให้ผู้รับชำระนั้นเอง

แคชเชียร์เช็คยังมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเช็คทั่วๆ ไปที่สั่งจ่ายจากบัญชีนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ทำธุรกรรมผ่านธนาคาร เพราะ แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายจากสถาบันการเงิน ธนาคาร ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่านั้นเอง
ข้อดีของ แคชเชียร์เช็ค คือ เช็คไม่เด้งแน่นอนหากธนาคารที่เราซื้อยังดำเนินกิจการอยู่ สามารถนำไปขึ้นเงินได้ทันที และไม่มีวันหมดอายุ ใช้ในการทำธุรกรรมใหญ่ๆ เป็นเงินก้อน อาจมีค่าธรรมเนียมในการซื้อ แคชเชียร์เช็ค จากธนาคารบ้างเล็กน้อย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.